Sadarbības līguma pieteikums


Informācija par organizāciju, ar kuru slēgs līgumu!

Organizācijas nosaukums
Forma
Reģistrācijas nummurs
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Bankas nosaukums
konta nummurs

Personas kontakti, kura tiesīga slēgt līgumu!

Vārds
Uzvārds
Ieņemamais amats
Telefona nummurs
E-pasts
Vai izmantojat WhatsApp?

Informācijai, par sadarbības priekšmetu!

Kas Jums vairāk intersē?
Kāds plānotais sadarbības apjoms mēnesī (€)?
Vai gribat saņemt e-pastā aktuālos piedāvājumus?
Piezīmes: