Sadarbības formas un varianti


Sadarbības līgums

Vispārējs sadarbības līgums ir labprātīga vienošanās, kas dod iespēju ņemt preci un saņemt pakalpojumus uz pēcapmaksu ar pārskaitījumu! Pieteikums uz sadarbību neuzliek nekādu pienākumu un nes tīri informatību nozīmi. Līgumam jābūt abu pušu piekrišanai, kas ir par pamatu turpmākam tiesiskam darījumam un lietu valdījumam.